UCAPAN DAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN KEMURTADAN (2)

UCAPAN DAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN KEMURTADAN (2)

Share This

   • Pengertian Murtad

          Sebelum diuraikan bentuk dan jenis kemurtadan, maka sangat perlu kiranya untuk mengetahui definisi murtad. Syekh Muhammad al Hijaz al Halabi mendefinisikan murtad sebagai berikut :“Murtad adalah pemutusan seorang mukallaf (muslim) dari agama Islam dengan pilihannya sendiri (dengan senang hati dan tidak dipaksa), dengan berniat, berbuat atau berucap yang menyebabkan kekafiran. Baik dia melakukan semua itu dengan cara meremehkan, i’tiqad (penuh keyakinan) maupun sengaja menetang (agama Islam).”

          Pandangan para ulama dalam menyikapi orang yang murtad adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya orang yang murtad (keluar dari agama Islam) itu berhak dibunuh (di negara yang memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh), istri-nya tertalak bain (talak tiga) darinya, tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya yang mukmin, tidak boleh ditolong sekalipun minta pertolongan, tidak boleh dipuji ataupun disanjung sekalipun melakukan kebajikan atau kebaikan, hartanya menjadi harta faik (dimasukkan ke baitul maal) untuk kemaslahatan kaum muslimin. Semua ini adalah hukuman untuknya di dunia. (Sebagai hukuman di akhirat) dia tidak berhak atas pahala amal ibadahnya yang dia kerjakan selama masa dia beriman, bahkan pahalanya dicabut dan tidak memiliki apapun dari pahala itu.”

          Menengok keterangan di atas, maka sudah selayaknya umat Islam mengetahui beberapa macam perbuatan murtad  yang dewasa ini benyak berkembang di tengah masyarakat. Berikut ini akan diuraikan macam-macam perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam, dengan harapan agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak sampai terjerumus kepada perbuatan yang membahayakan aqidah. (Santri darul Ihya')

     Disadur dari buku: 'Musuh besar umat islam'

Wallahu a'lam bi Asshawab.

Mudah-mudahan bermanfaat.  https://t.me/darulihya

                                                    https://wa.me/c/6283141552774

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages